Meni Search

S kakovostjo do
klasik

100 %
kakovostna
izbira

Skrbno izbrane sestavine izdelka, ki prestanejo postopek strogega preverjanja - od vstopa v proizvodnjo do polnjenja v embalažo.

Visok
nadzor

Izbrane
sestavine

Embalaža
izdelkov

Kakovost in
varnost
hrane

Usmerjeni smo v proizvodnjo visokokakovostnih in zdravstveno neoporečnih izdelkov, ki temeljijo na dobri proizvodni praksi in načelih nadziranja kakovosti in varnosti hrane.

Nadzor temelji na merilih, predpisih in načelih, skladno s Podravkinim sistemom nadzora kakovosti in varnosti hrane, kot tudi na nenehnem izobraževanju zaposlenih. Postopek nadzora kakovosti se začne z nadzorom surovin v skladu z veljavno zakonodajo Hrvaške, EU in držav, v katere Podravka izvaža svoje izdelke. Surovine gredo skozi večkratni nadzor, ki zajema preverjanje vstopne dokumentacije, nadzor pristojnih inšpekcijskih služb in analitično preverjanje kakovosti v laboratorijih Podravke in zunanjih pooblaščenih laboratorijih. Preverjanje vseh proizvodnih faz se nadaljuje z nadzorom polizdelkov in končnih izdelkov pred pošiljanjem na trg.

Tradicija več kot
60 let

50

Po zaslugi kakovosti, posodobitev v proizvodnji, izdelkov, komunikacije in spremljanja najnovejših prehranskih trendov Vegeto poznajo po vsem svetu in na vseh petih celinah.

Vegeta je osvojila in še vedno osvaja srca uporabnikov, saj izpolnjuje njihove prehranske potrebe in želje ter je postala sestavni del nacionalnih kuhinj.

Deli s prijatelji